Les mesures prèvies de la diada de Sant Fèlix

Administradors, Cap de Plaça i el Consell de la FM han enllestit aquestes mesures per la diada del 30 d’agost